Våga sätta värde på dig själv...

och tjäna pengar på det du gör. T

Tycker du det är svårt att få riktigt bra lönsamhet i ditt företagande? Tycker du också det är svårt att veta hur du ska sätta pris och paketera dina erbjudanden? I denna workshops jobbar vi med hur du sätter värde på dig själv, dina föreställningar kring pengar och att tjäna pengar, men även olika prissättningsalternativ. Under workshopen använder vi bla tekniker från NLP för att hitta och lösa upp motstånd.

Ta chansen att få stöd och råd från två kvinnor med stor erfarenhet från företagande. Tillsammans med andra kvinnor som också är egna företagare arbetar vi i en workshop kring ditt förhållningssätt till pengar och tittar på hur du kan tjäna mer på det du gör.

Vem är du?

Du är kvinna och egenföretagare och känner att du behöver en extra puff i att våga ta mer betalt för dina tjänster. Du är också nyfiken på dina begränsande tankar kring pengar och överflöd.

Vad får du med dig?

När du går hem för dagen ska du ha fått med dig:

  1. Djupare förståelse om hur du värderar dig själv
  2. Djupare förståelse om dina föreställningar om pengar
  3. Ideer hur du kan sätta pris på dina tjänster
  4. Kraft att göra en förändring


Workshopen hålls av Karin Wells tillsammans med Kicki Westerberg.

Läs mer om Kicki

Läs mer om Karin