Ditt sanna uttryck och avtryck

Ta chansen att tillsammans med andra kvinnor utveckla och stärka ditt sanna uttryck och därmed ditt avtryck, vilket är detsamma som att skapa ett genuint varumärke som utgår från din värdegrund. Under fyra intensiva timmar går vi hands-on och stöttar dig att bli tydligare med vad du erbjuder samt undersöker hur autentisk du är med ditt budskap. Och - ger tips på hur du blir än mer autentisk.

Vi tittar även på om ditt formspråk och om dina övriga uttryckssätt överensstämmer med dig och det du vill erbjuda. Helt enkelt en totalgenomgång av dina "företags fönsterrutor" så att de samvarierar med dig och ditt nuvarande företag. Den här workshopen går på djupet och ger både tankar och insikter men även konkreta råd ...till förändringar.

Vem är du?

Du är kvinna och företagare och känner att du vill uttrycka dig mer utifrån din och ditt företags värdegrund, bli bättre på att kommunicera vem du är och vad du kan, både i text, bild och ord. Du är också nyfiken på hur omgivningen uppfattar ditt budskap.

När du går hem för dagen ska du ha fått med dig

• djupare kunskap om hur du kommunicerar ditt erbjudande
• tips och råd om hur din kommunikation kan förbättras
• kraft och energi att göra en förändring

En workshop som går på djupet och där alla sinnen används.

Som i alla våra workshops jobbar vi inåt och hittar svaren i hjärtat innan vi går utåt och presenterar oss för omvärlden.

Välkommen!