Linda Westlund

Jag är Empowerment Coach. Det innebär att jag jobbar med att stärka människors inre resurser, ta fram deras egen inneboende kraft! Jag hjälper människor att släppa rädslor, begränsande förställningar och olika hinder så att de får möjlighet att leva sitt bästa liv. Det kan handla om allt från att utveckla sitt företag eller förbättra sina idrottsprestationer, till att bli av med fobier och släppa gamla trauman som utgör hinder i livet.

Vare sig man kommer för enskilda sessioner, lyssnar på en föreläsning eller deltar på en workshop, får man med sig enkla, kraftfulla, djupgående verktyg för att kunna nå sina mål.

Eftersom jag har en bred bakgrund inom hälsa och friskvård anpassar jag verktygslådan till varje individ och grupp. Förutom favoritverktygen EFT (Emotional Freedom Techniques) och Medveten Andning, kan jag vid behov använda kost- och näringsrådgivning, samt energibehandlingar för att stötta till ökad livsbalans och EMPOWERMENT!

Genom det fantastiska samskapandet i Butterflying Today, vill jag hjälpa dig att se dina unika kvaliteter som kvinnlig entreprenör och ge dig verktyg så att du kan veckla ut dina vingar och flyga!