Maria Gruvsjö

Som intuitiv coach med lösningsinriktat fokus arbetar jag med att vara till stöd för att lyfta fram den inre rösten som är drivkraft, vilja och möjlighet i var människa. Ibland behövs även belysas vad som till synes är motsättningar och erkänna dessa som outnyttjad potential, vilket finns i varje dilemma. Jag arbetar mestadels med enskilda samtal men leder även grupprocesser där målet kan vara att lyfta fram dold kunskap och oupptäckta kompetenser. Som lärare och pedagog sedan mer än 15 år har jag god erfarenhet av att handleda och utbilda. Det är mycket fint att få vara med i processen när den inre rösten får vara den som ställer in kompassen utifrån hjärtats längtan.

Butterflying today är en möjliggörare för kvinnor att verkligen ta steget fullt ut, följa sitt hjärta och förverkliga sina drömmar.