The Butterfly Network

The Butterfly Network är idag en sluten facebook grupp för kvinnor som vill ställa sig i sin kraft, ge av sina själsgåvor och bidra till en bättre värld, antingen du gör det i ett företagande eller inte. Känner du att du saknar ett sammanhang att dela och bli inspirerad i nedanstående frågor så är du varmt välkommen att ansöka om medlemskap.

• Hur ser ett företag ut och verkar som jobbar i balans mellan feminina och maskulina kvalitéer?
• Vilka alternativ former finns det för denna typ av företagande? Andra företagsformer, samarbetsformer, avtalsformer etc.
• Hur gör man gott och tjänar pengar samtidigt?
• Hur håller jag som kvinna och företagare?
• Hur förenar jag familj och företag?
• Visa inlägg och förebilder som inspirerar till nytänkande.

Syftet är att dela erfarenheter, inspirera varandra, hitta samarbeten och helt enkelt stötta varandra att driva företag utifrån ett nydanande sätt.

Låter det här intressant, kontakta karin@butterflying.today för mer information.