Stöd kvinnors företagande

....och bli en möjliggörare!

Tycker du som vi att det är viktigt att fler kvinnor driver företag? Att fler företagare behövs som är väl förankrade i hjärtat och gör gott på vår jord. Vi tror kvinnor kan göra skillnad och vår övertygelse är att kvinnor är väldigt bra på att driva företag. Du kan göra skillnad genom att sponsra vårt arbete som vi bedriver genom Butterflying Today. Vi utbildar inom entreprenörsskap, vi visar förebilder, vi erbjuder mentorskap och vi stöttar i vissa fall med finansiering.

Sponsring

Vi väljer våra sponsorer med omsorg, vi väljer våra "caterpillars" med omsorg och vi matchar med omsorg. Som sponsor får du en caterpillar som vi även kallar en nystartare, som du ger lite extra kraft in dess förvandlingsprocess. Kraft i form av pengar och/eller mentorskap. Du erbjuds en win-win där ditt företag och det du bidrar med får synas i olika medier som vi skapar tillsammans. Det kan vara videos, pod:ar och genom att synas på vår hemsida.

Om du även väljer att vara mentor utgår ingen ersättning men du erbjuds att synas i olika sammanhang som beskrivs ovan. Den största återbetalningen i ditt engagemang är dock att du är del i att göra en annan företagsresa möjlig. Du blir en möjliggörare!

Bra att veta

Vi fakturerar hela bidraget vid ett tillfälle. Sponsorbidraget är en avdragsgill kostnad.
Pengar går till Insamlingsstiftelsen Butterflying today som står under Länsstyrelsens i Dalarnas tillsyn. Av pengarna som kommer in måste ¾ enligt regler för en insamlingsstiftelse användas till ändamålet som enligt föreskrifterna lyder som sådant ”Stiftelsen ska med stöd av insamlade medel verka för att främja kvinnors företagande i Sverige och i andra länder

Dela med dig av din kunskap/ Bli en mentor

Har du drivit företag ett par år och känner att dina erfarenheter kan hjälpa någon annan att ta steg i sitt företagande? Som mentor förväntas du vara ett bollplank under ca 2 timmar per månad. Det är givetvis flexibelt hur ni väljer att lägga upp arbetet. Vi på Butterflying today finns kvar som stöd, både till dig som mentor men även till din "caterpillar". Ingen ersättning utgår.