Få stöd av oss

Vi stöttar kvinnor att starta företag genom mentorskap, utbildningar och i vissa fall finansiellt stöd. Kvinnor som delar vår värdegrund och som vill bidra till att utveckla framtidens företagande. Om du söker mentorskap hos oss kommer vi intervjua dig. Syftet är att lära känna dig, dina värderingar, dina drömmar och givetvis bedöma om du och din affärsidé är hållbar och vad som kommer krävas för av dig respektive oss för att det ska bli ett hållbart företag. Vid det tillfället matchas du även med en mentor som finns där under det halvåret du är under våra vingar. Förutom mentorsskapet kan även nedanstående bli aktuellt för dig.

  • Utbildningar (inom vår regi)
  • Finansiellt stöd

Vi startar igång mentorskapsprogrammet 4 gånger per år och ansökan görs i formulär nedan. (kontakta oss)

Varmt välkommen med din ansökan!

Även om du startat och drivit företag under ett par år kan en mentor vara det som gör skillnaden för att du ska utvecklas vidare och växa med ditt företag.

”När viljan och längtan efter att starta företag fanns, men tilliten saknades, fick jag kontakt med Karin. Hon hjälpte mig förbi mina mentala blockeringar och stöttade mig i det praktiska. En coach med ett varmt hjärta och stark handlingskraft” //Linda

Karin Wells

Mentor

Mentorsprogrammet är individuellt anpassad efter dig, dina behov och din affärsidé/dröm. Vi vet att den viktigaste resursen i ditt företagande är du och mycket tid och energi kommer läggas där. Utöver det kommer vi tillsammans se hur du kan bygga upp ditt företag i den takt som du väljer. Syftet är att du ska känna dig trygg med att din affärside är hållbar men även du som människa. När din dröm är väl förankrad i ditt hjärta kommer ge dig den flygkraft du och ditt företag behöver.

Vi startar igång mentorskapsprogram 4 gånger per år. Varmt välkommen med din ansökan under "kontakta oss".

Utbildningar

Våra utbildningar är processinriktade utbildningar med stort fokus på deltagarna och deras affärsideer/företag. Vi som utbildar är alla egen företagare och har breda kompetenser. Vi brinner för att se dig växa och ta dina företagssteg men också att dela med oss av oss själva och vår kunskap/erfarenhet. Vi utbildar inom i princip alla delar inom företagande, från visionsarbete, möta motstånd (både de inre och yttre), hur du kommunicerar autentiskt (skriftlig och muntlig), hur du sätter pris och ditt förhållningssätt till pengar, skapa nätverk etc. Vi använder både mentala och icke-mentala verktyg för att få starkaste kraft till förändring och inlärning.

Läs gärna mer om våra utbildningar.