Pågående kampanjer

Viriditas söker pengar!

Kvinnan bakom Viriditas:

Kvinnan bakom Viriditas, Petra Gunnarsson, är certifierade bildterapeuft, psykoterapeuft steg -1 med psykodynamisk inriktning. Hon har också en fil. kand i jungiansk psykologi samt är bild och- formkonstnär.

Petra brinner för att dela med sig av sin kunskap om kreativitetens läkande kraft genom att väcka den i andra.

Viriditas vision

Närmare 50 % av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. Det finns en stark kreativ kraft som är näst intill outnyttjad i Sverige, nämligen bildterapi. Människan är av naturen kreativ. Viriditas vision är att sprida kunskap och förut ut metoden så att var och en kan frigöra den skapande kraften för ett ökat välmående och förändring och därigenom bidra till ett hela och hållbara samhälle.

Hur funkar det?

Bildterapi är en förening av skapande och reflekterande samtal. Terapeuften ställer frågor men tolkar inte bilden. Insikter nås i samband med bilderna. Bilden fungerar som en hållande, härbärgerande spegel där du tryggt kan möta och utforska dig själv. Det krävs inga förkunskaper för dig som deltar. Metoden är kravlös och lekfull. Du arbetar med enkla gångsättande övningar, använder färger, kritor, lera, klipper och klistrar. När vi målar tillsammans i grupp lär vi känna varandras olikheter, sätt att fungera och vara.

Läs mer om Petra och Viriditas på www.viriditas.se

Varför gör vi det här?

Vi i Stiftelsen Butterflying Today tror på Petra och på det hon gör! Det hon är verksam inom är viktigt och behöver komma mer ut i samhället. Den kreativa kraften behöver släppas lös och användas i större utsträckning, på många olika sätt. Vårt mål är att stötta Petra i ett uppstartsfas under 6 månader, dels genom insamlade pengar till stiftelsen men även genom mentorskap.

Häng på du med och bli en möjliggörare!

Som tack ditt bidrag får du emblemet "jag är en möjliggörare", alt "vi stödjer kvinnors företagande". Vid belopp över 5 000 kr ges du möjlighet att synas på Butterflying Todays hemsida under sponsorer.

Insamlingsstiftelsen Butterflying Today står under Länsstyrelsens i Dalarnas tillsyn och har endast ett syfte. Att främja kvinnors företagande. Det gör vi genom att samla in pengar och överföra dessa till kvinnors företagande.

Ändamålsparagrafen lyder: "Stiftelsen ska med stöd av insamlade medel verka för att främja kvinnors företagande i Sverige och i andra länder"

Kontonummer: 81141 63505403-4

Bankgironummer: 5008-4284

Swishnummer: 123 419 66 63

Just DO IT!